អំពីខ្ញុំ


ឈ្មោះ គឹមហួត

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតៈ ២០ កុម្ភៈ

ស្រុកកំណើតៈ ភូមិព្រះម្លូរ ឃុំបឹងខ្នារ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិសាត់

សព្វថ្ងៃៈ ភូមិខ្នាចរមាស​ ឃុំបឹងខ្នារ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិសាត់
Advertisements
%d bloggers like this: