ផលិតកម្មថោន


TOWN CD VOL 7

ចំណងជើងបទចំរៀង

០១ – អូនអង្វរជួបបងបង្ខុំបែក ( ថេរ៉ាយុ – ធីណា )

០២ – ក្រៅពីសុំទោសអូនអាចធ្វើអ្វីបានទៀត? ( សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ )

០៣ – លោភលន់ព្រោះបង ( មាស សុខសោភា )

០៤ – ប្រាប់គេថាបងកំពុងរង់ចាំអូន ( សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ )

០៥ – ស្គាល់ច្បាស់ ( លី អ៊ីវ៉ាធីណា )

០៦ – Come to party ( សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ )

០៧ – សុំអោយដូចដើម ( មាស សុខសោភា )

០៨ – When I fall in love ( សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ )

០៩ – Not me not I ( មាស សុខសោភា )

១០ – ប្រយ័ត្ន ( លី អ៊ីវ៉ាធីណា )

ដោនឡូតទីនេះ

Advertisements