ផលិកម្មអ៊ឹម


M CD vol 25

ចំណងជើងបទចំរៀង
០១ – ដោះស្រាយយ៉ាងណាបើអូននៅតែស្រលាញ់បង ( តាក់ម៉ា )
០២ – ចាំអូនគ្មានពាក្យស្តាយក្រោយ ( អាន វិសាល )
០៣ – មិនអាចបន្តការឈឺចាប់ ( អេនីតា )
០៤ – កុំចោលម្នាក់នេះបានទេ? ( នីកូ )
០៥ – ចង់អោយផែនដីនេះមានតែអូននិងបង ( សូលីកា )
០៦ – សុំជួបជាលើកចុងក្រោយ ( អាន វិសាល )
០៧ – សង្សារអតីត ( តាក់ម៉ា )
០៨ – មិនបានស្នេហ៍សំរាប់មិត្ត ( នីកូ )
០៩ – ដកខ្លួន ( អេនីតា )
១០ – សុំទោសគ្រប់យ៉ាង ( តាក់ម៉ា )

ដោនឡូតទីនេះ

M CD vol 24

ចំណងជើងបទចំរៀង
០១ – សុំទោសព្រោះអូនជាសង្សារគេ ( នីកូ – សូលីកា )
០២ – ផ្ញើនាងឲ្យបងថែ ( នីកូ – គូម៉ា )
០៣​ – កុំប្រាប់ថាគេក្បត់អូន ( អាន វិសាល )
០៤ – ដឹងថាគេមិនស្រលាញ់នៅតែរង់ចាំ ( សូលីកា )
០៥ – ស្រលាញ់បងម្តេចជ្រើសគេ ( គូម៉ា )
០៦ – មនុស្សដែលបងទាត់ចោល ( លីន )
០៧ – មនុស្សមិនធ្លាប់មានស្នេហ៍ ( អាន វិសាល )
០៨ – ឱកាសរបស់អូនអាចនឹងមានអ្នកល្អជាងបង ( គូម៉ា )
០៩ – និយាយបែបណាទើបដឹងថាស្នេហ៍ ( លីន )
១០ – មិនចង់លឺពាក្យថាបងជាសង្សារចាស់ ( នីកូ )

ដោនឡូតទីនេះ

Advertisements
%d bloggers like this: