ផលិកម្មប៊ីកម៉ែន


BIG MAN CD vol 10

ចំណងជើងបទចំរៀង

០១ – ឱ្យបងសុំទោស ( ឆាយ វីរៈយុទ្ធ )
០២ – Apologize ( ឡែន ) <sp
០៣ – កុំព្យាយាមសម្រក់ទឹកភ្នែក ( ឆាយ វីរៈយុទ្ធ )
០៤ – នៅស្រលាញ់តែមិនចង់បាន ( អាន គុណកូឡា )
០៥ – ប្តូរចិត្តពីពេលណា? ( រដ្ឋា )
០៦ – អារម្មណ៍លាក់ស្នេហ៍ ( ឆាយ វីរៈយុទ្ធ )
០៧ – Thinking of you ( រដ្ឋា )
០៨ – កាត់ចិត្តមិនទាន់បាន ( អាន គុណកូឡា )
០៩ – បាក់អំនួត ( រដ្ឋា )
១០ – ប្រយ័ត្ននឹកបង ( ឆាយ វីរៈយុទ្ធ )

ដោនឡូតទីនេះ

BIG MAN CD vol 9

ចំណងជើងបទចំរៀង

០១ – សុខៗសង្សារសុំបែក ( ឆាយ វីរៈយុទ្ធ )
០២ – អុនគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលគេអាណិត ( ហេង ពិទូ )
០៣ – កំដរអូនបំភ្លេចគេ ( ឆាយ វីរៈយុទ្ធ )
០៤ – ឈឺចាប់ម្នាក់ឯងប្រសើរជាងឈឺចាប់កំដរអូន ( ហេង ពិទូ )
០៥ – បែកគ្នាល្អជាង ( សុខ ស្រីនាង )
០៦ – បេះដូងដូចដើម ( សុខ ស្រីនាង )
០៧ – ដំណែងមនុស្សស្មោះ ( ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត )
០៨ – បងអ្នកឈឺចាប់ អូនអ្នកទឹកភ្នែក ( សុខ ស្រីនាង )
០៩ – ជឿជាក់ជំនួសក្បត់ ( ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត )
១០ – ព្រោះដឹងមិនជួប ( ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត )

ដោនឡូតទីនេះ

Advertisements
%d bloggers like this: